Zemní práce

Výkopy základů a základových pasů

Vykopeme pro Vás základy pro Váš budoucí dům,
díky kvalitní mechanizaci Vám vykopeme jakkoliv
velké základy v krátkém čase.

Hloubení rýh pro inženýrské sítě

Vykopeme rýhy pro vodovody, kanalizace, plyn,
elektro, kabelové televize.

Výkopové a zahrnovací práce

V libovolném rozsahu.

Skrývky, nakládání a přemísťování zeminy

V libovolném rozsahu.

Rovnání a svahování terénů

Pomůžeme Vám urovnat i vysvahovat každý terén,
aby byl vhodně připravený na každou činnost.

 

info@dactemice.cz
Těmice 228, 696 84 Těmice